Service

Service är vår ledstjärna och inget uppdrag är för litet!

Vi har servicebilar till Ert förfogande som nås direkt via mobilnummer. Detta gör att vi har vår styrka ute på fältet. Vår service omfattar elanläggningar och installationer inom fastighetsförvaltning, byggarbetsplatser, industri, ROT, kontor, m.m.

Kunskap

Vi utför installationer, service och underhåll!

Vi har lång branscherfarenhet. Detta borgar för att Ni får rätt arbete snabbt utfört. Vår personal fortbildar kontinuerligt både genom intern utbildning och externa kurser för att hålla vår tekniska kompetens på topp.

Tradition

Vår tradition omfattar kraft, belysning, tele och data!

Planering och utförande av den ”Tillfälliga elanläggningen” för byggarbetsplatser samt uthyrning av materiel till dessa såsom:

  • Byggcentraler
  • Kabel
  • Belysning
  • Värmefläktar
  • Avfuktare m.m.