Starten

EMTIC grundades 1983 av nuvarande ägaren Mats Biveteg med ambition att vara ett serviceföretag i elbranschen både vad gäller permanenta som ”tillfälliga elinstallationer”.

Installationer

Beträffande permanenta elinstallationer är omfattningen nyinstallation, renovering, utökning samt service. Våra kunder är fastighetsförvaltningar, företag och privatpersoner. Bland de större kunderna kan nämnas MKB, Burlövs Bostäder, Riksbyggen och Wihlborgs fastigheter.

Angående den ”tillfälliga elanläggningen” utför vi projektering, montering, underhåll och service samt uthyrning alternativt försäljning av dess materiel.

Uppdrag

Bland de större uppdragen kan nämnas OS i Lillehammer 1994 och nybyggnaderna av IKEA i Malmö och Helsingborg 2006-2010.

EMTIC har kontor och lager i egna lokaler på Cypressvägen 14.

Kontakta oss

el2