Välkommen till emtic ab 

Med vår långa erfarenhet och stora engagemang strävar vi alltid efter att du som kund ska känna dig trygg med att anlita oss.
EMTIC grundades 1983 av nuvarande ägaren Mats Biveteg med ambition att vara ett serviceföretag i elbranschen både vad gäller permanenta som ”tillfälliga elinstallationer”.

Service

Service är vår ledstjärna och inget uppdrag är för litet!

Entrepenad

Vi utför ständigt små entreprenader men tar även på oss större när möjligheten finns.

Tillfällig el

Vi är med från start och tillsammans med kund planerar vi hur vi bäst ska gå tillväga för att få med oss allting.